• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

Guvernul a avizat formula de organizare şi funcţionare a Agenției Naționale pentru Siguranța AlimentelorVladislav Cotici, Directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), a prezentat astăzi în Ședință de Guvern Proiectul de Hotărâre a Guvernului ,,Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 600/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor” 

Proiectul propus are ca scop implementarea prevederilor Legii nr. 208/2020 pentru modificarea Legii nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară prin crearea unui cadru comprehensiv ce va reglementa într-o formulă nouă organizarea şi funcţionarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, accesibil şi eficient, contribuind la realizarea conformă a misiunii, domeniilor de activitate şi sarcinilor cu care este investită Agenția, precum și a celor sarcini care urmează a fi delegate adițional.

Proeictul de modificare propune, în principal, angajarea la nivel teritorial a 202 medici veterinari și felcer veterinari care urmează a fi responsabili pentru executarea măsurilor sanitar-veterinare, prevăzute conform programului acțiunilor strategice de supraveghere, profilaxie și combatere a bolilor animale. Precum și asigurarea identificării și înrtegistrării gratuite a animalelor din exploatațiilor non profesionale.

Modificările propuse, vor asigura fortificarea efectuării controlului de stat, specific al produselor alimentare de origine animală și vegetală în scopul ocrotirii sănătății omului, protecției intereselor consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și promovării unor practici echitabile în comerțul cu produse alimentare.
 
Totodată, implementarea prezentei Hotarâri, nu va implica cheltuieli financiare suplimentare din Bugetul de stat.

Concomitent, în conformitate cu procedurile stabilite, privind transparența în procesul decizional, a fost asigurată avizarea Proeictului cu autoritățile competente.