• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

Specialiștii ANSA inspectează sectoarele de producere a semințelor de culturi agricole și a pepinierelor horticoleSpecialiștii ANSA inspectează sectoarele de producere a semințelor de culturi agricole și a pepinierelor horticole

 

Inspectorii din domeniul controlului semincer au început efectuarea inspecțiilor în câmp a culturilor cerealiere păioase. Aceste activități vin în scopul executării prevederilor Legii despre semințe nr. 68 din 05.04.2013, precum și în baza Ordinului Directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 203 din 25.05.2021 privind inspecția sectoarelor de producere a semințelor de culturi agricole și a pepinierelor horticole în anul 2021.

Inspectările terenurilor au început după ce specialiștii ANSA de la nivel central au organizat seminare de instruire a inspectorilor teritoriali.

Pentru anul 2021 sunt planificate pentru a fi inspectate în total cca. 50 mii ha.