• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

Vizită de studiu la I.P. „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice, nealcoolice și produselor conservate”Elevii grupei SPA-021, specialitatea „Siguranța produselor agroalimentare”, Colegiul de Studii Administrative și Fiscale, au efectuat o vizită de studiu în cadrul instituției publice, pentru care Agenție Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) exercită calitate de fondator: I.P. „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice, nealcoolice și produselor conservate” (LCTBANPC).

Scopul vizitei de studiu a fost familiarizarea elevilor cu structura organizatorică a unui laborator acreditat, studierea echipamentelor și metodelor de analiză a indicilor de calitate pentru produsele alimentare și băuturilor alcoolice/nealcoolice, precum și modul de organizare și funcționare a organismului de certificare din cadrul aceleiași instituții. 

O primă incursiune în istoricul instituției, dar și detalii privind misiunea și domeniile de competență ale I.P. „LCTBANPC”, au fost oferite de către doamna director GHERDELESCU Lucia. Astfel, în incinta sălii de degustație, elevii au avut posibilitate să vizualizeze informațiile necesare, direct de pe site-ul web al instituției, dar și să participe în cadrul unei simulări privind efectuarea analizei senzoriale a unui vin cu Indicație Geografică Protejată (IGP). Doamna Gherdelescu, a oferit detalii privind modalitatea corectă de realizare a unei analize senzoriale, ce condiții trebuie să întrunească un expert din componența unei echipe de degustatori, și care sunt principalele regiuni de producere a produselor vitivinicole cu IGP din Republica Moldova: Codru, Ștefan-Vodă, Valul lui Traian și Divin.

Ulterior, elevii au fost ghidați de doamna Zoia BOICO, șef de laborator, spre diverse secții ale laboratorului, unde specialiștii își desfășoară activitatea. Aceștia au avut posibilitate să acorde întrebări, să urmărească modul de realizare a metodelor de analiză fizico-chimică a produselor alcoolice/nealcoolice, au examinat modul de funcționare al echipamentelor din dotarea instituției (cromatograf de lichide cu detectoare UV/Vis, spectrofotometre de absorbție atomică cu atomizare în flacără, analizatoare de alcool cu densimetre electronice), studiind traseul pe care îl are de parcurs o probă de la recepționare, până la prelucrarea rezultatelor finale. 

Destinația finală a fost reprezentată de organismul de certificare (OC) din incinta instituției. Doamna Viorica PREDA, șef adjunct OC a oferit explicații de rigoare privind termenul de „organism de certificare acreditat”, ce particularități implică procesul de obținerea a certificatului de conformitate, care este parcursul unui produs ce urmează a fi supus procesului de evaluare al conformității. 

Elevii au fost entuziasmați de cele văzute, apreciind faptul că informațiile din cadrul orelor teoretice, sunt mai ușor de însușit după toate prezentările practice realizate pe parcursul vizitei. Totodată, au afirmat că și-ar dori să se reîntoarcă în calitate de experți, pentru a participa cu adevărat la procesele de degustare și evaluare a conformității produselor vitivinicole. Managementul instituției publice LCTBANPC au încurajat ideile formabililor, subliniind  importanța continuării studiilor, inclusiv în ciclul universitar. 

Vizita de studiu efectuată la data de 14 iunie 2021, a fost facilitată prin implicarea managementului instituției publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice, nealcoolice și produselor conservate”, în comun cu ANSA, care susține învățământul profesional-tehnic și educația în sectorul agro-alimentar.

Coordonator al stagiului de practică:    

Ana LAUR, profesor
discipline de specialitate CSAF, grad didactic II
inspector principal DSCPAON