• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

Vizita de lucru în Ucraina a Directorului General Adjunct, Vsevolod StamatiLa invitația părții ucrainene, în  Odesa a avut loc o întrevedere trilaterală a delegațiilor din România, Republica Moldova și Ucraina. Din partea Republicii Moldova a participat  Vsevolod Stamati, Director General Adjunct,  ANSA.

Tematica discuțiilor s-a axat pe problemele  sanitar veterinare, situația epidemiologică în regiune, riscurile și securizarea frontierei moldo-ucrainene.

În discursul său Volodimir Lapa, șeful autorității competente din Ucraina a vorbit despre situația epizootică şi riscurile răspândirii PPA. Până la moment sunt notificate 208 cazuri de boală dintre care 70 au fost înregistrate în anul 2016. Din focarele menționate 90% constituie exploatațiile mici private, 4% fauna sălbatică și 6%  gospodării corporative de creștere a porcinelor.  La baza răspândirii  și extinderii focarelor în Ucraina stau mai multe cauze: numărul major de exploatații zootehnice mici, neimplicarea tuturor factorilor de decizie în lichidarea focarelor.

Vsevolod Stamati a descris situația pe domeniu axându-se pe mai multe elemente cum sunt: reforma ANSA, situația epizootică în țară, riscurile răspândirii PPA pe segmentul frontierei cu Ucraina. Din motivul securizării neadecvate în punctele de trecere cu Ucraina care sunt peste 40 la număr, lipsa filtrelor sanitare și atitudinea indiferentă a călătorilor, R. Moldova se află într-un risc permanent de izbucnire a focarelor noi de PPA. La moment cele două focare (Rublenița și Brătușeni) au fost localizate, se întreprind măsuri specifice de lichidare a bolii. Un criteriu aparte îl constituie imposibilitatea verificării punctelor de trecere pe segmentul Transnistrean cu Ucraina (18 puncte).

Reprezentantul României, Marius Iulian Grigore, director al Direcției sănătatea animală a spus că țara sa este îngrijorată de ceia ce se întâmplă în Ucraina. D-lui a informat despre măsurile întreprinse  la frontiera cu Romania, unde se aplică măsuri de restricție cu ridicarea produselor din carne din bagajele călătorilor.

La finele întrunirii, reprezentantul Ucrainei a propus ca, în mod de urgență, în baza unei hotărâri de Guvern să fie micșorat numărul punctelor de trecere la frontieră, concomitent animalele și produsele animaliere vor fi direcționate prin punctele de trecere comune. În scopul verificării situației pe segmentul transnistrean, autoritatea ucraineană ne va informa sistematic despre volumul produselor alimentare care vor intra pe teritoriul R. Moldova prin acest segment.

Următoarea întrunire va avea loc la Chișinău la începutul lunii mai 2017.